Закон збереження маси


 0000000015
0000000016

Створення кількісних методів дослідження було виключно важливим етапом розвитку сучасної наукової хімії. Результатом першого кількісного дослідження стало відкриття закону збереження маси.
Михайло Васильович Ломоносов (1711 – 1765) У 1748 – 1756 р вчений встановив і експериментально підтвердив цей закон, проводячи досліди з випалювання свинцю та інших металів у запаяній реторті.
Антуан Лоран Лавуазьє (1743 – 1794) Незалежно від Ломоносова цей закон був відкритий і введений в хімію французьким хіміком Лавуазьє (1785 г). Сучасне формулювання закону збереження маси:

маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції

 
Таким чином, при протіканні хімічної реакції загальна маса речовин які беруть участь в реакції (реагентів і продуктів) залишається незмінною. Закон збереження маси знаходить своє пояснення в тому, що при перебігу хімічної реакції відбувається тільки перегрупування атомів (при переході реагентів в продукти), а число атомів і маса кожного атома залишаються постійними. Якщо ж число атомів кожного елемента, а отже, їх загальна маса не змінюються, то і маса реагентів повинна завжди бути рівною масі продуктів.
Маса речовин визначається зважуванням, тобто порівнянням її з відомою масою важків. Маса – одна з основних фізичних характеристик речовин, одиницею маси в Міжнародній системі (СІ) є кілограм (кг). У хімічній лабораторній практиці в основному використовується частинні від кілограма одиниці: грам (1г = 1·10-3кг) і міліграм (1мг = 1·10-3г = 1·10-6кг).

На початку XX століття застосовувався термін “вага” замість “маса” (його можна зустріти в старих підручниках: молекулярна вага, атомна вага, питома вага та ін.). В сучасній хімії, фізиці і техніці такий термін неприпустимий, оскільки вага – це інша фізична величина, чисельно рівна силі тяжіння і вимірювана в одиницях сили – ньютонах (в СІ раніше кілограм-сила). Маса тіла не залежить від його місце-знаходження, а вага, як похідна маси і прискорення вільного падіння, визначається положенням тіла відносно земної поверхні. Маса тіла має одне і те ж значення і на Землі і на Місяці, а вага того ж тіла на Місяці, приблизно в 7 разів менше, ніж на Землі. Вага тіл вимірюється на пружинних вагах.

Comments are closed.