Хімічні реакції.


Процеси, які протікають в хімічній речовині або в сумішах різних речовин, являють собою хімічні реакції.
При протіканні хімічних реакцій завжди утворюються нові речовини.
Хімічні реакції виявляють і характеризують хімічні властивості даної речовини.
Вихідні речовини, взяті для проведення хімічної реакції, називаються реагентами, а нові речовини, що утворюються в результаті хімічної реакції – продуктами реакції. У загальному вигляді хімічна реакція зображується так:

РЕАГЕНТИ → ПРОДУКТИ

Приклад. При нагріванні магнію (сріблясто-білий метал) в молекулярному кисні (безбарвний газ) утворюється магнію (ІІ) оксид (білий порошок):

2Mg + O2 → 2MgO

Хімічні реакції завжди супроводжуються фізичними явищами або ефектами. Ознаками протікання хімічних реакцій є:

  1. Виділення або поглинання енергії. Наприклад виділення тепла і (або) світла, або навпаки поглинання тепла – охолодження системи;
  2. Зміна забарвлення;
  3. Виділення газу, запаху;
  4. Утворення осаду.

Саме за цими основними фізичними ефектами судять про протікання хімічних реакцій.
Хімічні процеси, що протікають в речовині, відрізняються і від фізичних процесів, і від ядерних перетворень. У фізичних процесах речовини зберігають незмінними свої властивості та хімічний склад, але можуть змінити зовнішню форму або агрегатний стан.
Приклади найбільш поширених фізичних процесів: обробка різанням (стругання, точіння, фрезерування, пиляння та ін.), Бесстружковая обробка (пресування, згинання, волочіння, витягування та ін.); дроблення (розмелювання, пульверизації та ін.); змішування (перемішування, спільне сплавлення, розчинення й ін.); поділ (декантація, фільтрування, центрифугування, дистиляція та ін.); зміна агрегатного стану (плавлення і затвердіння, випаровування або кипіння і конденсація, сублімація і десублімації).
У хімічних процесах (хімічних реакціях) утворюються нові речовини з відмінними від реагентів властивостями, але ніколи не утворюються атоми нових елементів. В атомах які беруть участь у хімічній реакції обов’язково відбуваються видозміни електронної оболонки, але склад ядер атомів залишається незмінним. В ядерних реакціях відбуваються зміни в складі атомних ядер, що призводить до утворення атомів нових елементів.
За допомогою хімічних реакцій можна отримувати практично важливі речовини, які в природі знаходяться в обмежених кількостях, наприклад азотні добрива, або взагалі не зустрічаються в природі, наприклад сульфаміди та інші синтетичні лікарські препарати, поліетилен, інші пластмаси.

Хімія дозволяє синтезувати нові, невідомі природі речовини, необхідні для життєдіяльності людини. Водночас інтенсивний хімічний вплив на навколишнє середовище і на які відбуваються природні процеси може призвести до порушення сталих природних хімічних циклів, що робить актуальною екологічну проблему (забруднення навколишнього середовища) і ускладнює завдання раціонального використання природних ресурсів і збереження природного середовища існування на Землі.


Comments are closed.