ЗАДАЧІ

Вирішення задач з хімії є ефективним засобом закріплення теоретичних знань курсу хімії, яке формує вміння студента або учня використовувати отримані знання для теоретичного вирішення тих чи інших практичних завдань, спираючись на науковий підхід, знання законів природи. Окрім цього, рішення задач по хімії розвиває інтелект та здатність абстрактного мислення, вміння знаходити потрібний варіант вирішення питання. Якості набуті в процесі рішення задач з хімії допоможуть вирішувати життєві та виробничі питання у подальшій життєдіяльності з наукової точки зору, на засадах здорового глузду.

Якщо ви бажаєте самостійно розібратись з рішенням задачі, але вам необхідна допомога, звертайтесь на форум хіміків techemy.com вам безкоштовно допоможуть розібратись з рішенням задачі по хімії.

Рішення задач з хімії, виконується фахівцями в теоретичної хімії, які не один рік займаються вирішенням завдань з хімії і заслуговують довіри якісним і своєчасним виконанням робіт. Фахівці системи вирішують завдання відносяться до перерахованим нижче розділів хімії:

 • Неорганічна хімія;
 • Органічна хімія;
 • Фізична хімія;
 • Аналітична хімія;
 • Колоїдна хімія;
 • Біохімія;
 • Електрохімія;
 • Квантово-хімічні розрахунки;
 • Фармакологічна хімія;
 • Лабораторні роботи з хімії;
 • Курсові, контрольні роботи з хімії та реферати.
 • Всі рішення оформлені відповідно до визначених techemy.com вимогами:
 1. Рішення завдань оформляються у форматі .doc.
 2. Вирішення кожного завдання оформляється в окремій формі у вигляді таблиці.
 3. Рішення містять формули, рівняння реакцій, пояснення до виконуваних дій, графіки, діаграми, таблиці.

Приклад оформлення вирішення завдання з хімії:

task_adsfk

Comments are closed.