Довідник з хімії на techemy.com містить інформацію про основні поняття і закони хімії, характеристики елементів і їх сполук, номенклатура, властивості класів неорганічних і органічних сполук, їх поширення в природі, застосування. У довіднику є таблиці основних фізико-хімічних характеристик речовин і розчинів.

Рівень довідкової інформації – технікум, університет не хімічних спеціальностей.

Довідник надасть допомогу школярам і студентам, при самостійній підготовці до написання самостійних робіт, контрольних робіт, здачі іспитів, тестів, модулів.

Розділи довідника з хімії: