У 1869 р вчений Дмитро Іванович Менделєєв склав таблицю, що включає більшість відомих елементів. В таблиці елементи були згруповані в декількох горизонтальних рядах так, що вертикальні стовпці включали елементи, подібні за хімічним властивостям. Менделєєв назвав цю таблицю “Система елементів”. Проаналізувавши зміну фізико-хімічних властивостей в Системі елементів, Менделєєв сформулював фундаментальний закон природи – закон періодичності.

Періодичний закон Д.І. Менделєєва – властивості елементів перебувають у періодичній залежності від їх порядкового номера.