Важливою характеристикою багатьох речовин, зокрема палив, є ентальпія згоряння їх у кисні (позначається як ΔH°(г) для стандартної величини). Ентальпія згоряння характеризує зміну ентальпії, що відбувається при згорянні 1 моль речовини.
Ентальпія згоряння простих речовин чисельно дорівнює або пропорційна ентальпії згоряння продукту згоряння.

Приклад:
1. Стандартна ентальпія згоряння графіту дорівнює:

C(графіт) + O2 (г) = CO2 (г); ΔH°сг З = ΔH°CO2 / nC = -393 кДж/моль

2. Стандартна ентальпія згоряння білого фосфору дорівнює:

4P(білий) + 5O2 (г) = 10P4O10 (т); ΔH°сг P = ΔH°P4O10 / nP = -2984 кДж/4 моль = -746 кДж/моль

Ентальпія згоряння складних речовин пропорційна ентальпії цієї реакції.

Відмінність між ентальпією згоряння і ентальпією утворення речовини полягає в наступному: ці величини є ентальпіями різних хімічних реакцій, ентальпія згоряння – відноситься до реагенту в його реакції з киснем, а ентальпія утворення – до продукту реакції його утворення.

Приклад:
Ентальпія утворення монооксиду вуглецю визначається з реакції:

2C (т) + O2 (г) = 2CO (г); ΔH° = -220 кДж/моль

ΔH°CO = ΔH° / nCO = -220 кДж/2 моль = -110 кДж/моль

а ентальпія згоряння тієї ж речовини – з реакції:

2CO (г) + O2 (г) = 2CO2 (г); ΔH° = -220 кДж/моль

ΔH°сг CO = ΔH° / nCO = -566 кДж/2 моль = -283 кДж/моль

Ентальпію реакції можна розрахувати не тільки по ентальпії утворення продуктів реакції і реагентів, але і по ентальпії згоряння речовин, що беруть участь в реакції. Відповідно до закону Гесса ентальпія реакції дорівнює різниці між сумою ентальпій згоряння реагентів і сумою ентальпій згоряння продуктів реакції.