Ентальпія утворення речовини – це ентальпія утворення багатоелементної речовини з простих речовин, віднесена до 1 моль продукту реакції ΔH°298(речовина)

Одиниця ентальпії утворення речовини в СІ – джоуль на моль (Дж/моль), в хімії використовується більш зручна кратна одиниця – кілоджоуль на моль (кДж/моль).

Приклад. Ентальпія утворення газоподібного карбон (IV) оксиду дорівнює ΔH°298(CO2) = -393 кДж/моль:

З(т)+ O2 (г) = CO2 (г) < / sub>; ΔH° = -393 кДж

тобто при утворенні 1 моль CO2 за цією реакцією виділиться в зовнішнє середовище теплоти 393 кДж.

2N2 (г)+ 5O2 (г) = 2N2 O5 (г); ΔH° = +22 кДж

при утворенні 1 моль N2O5 в цій реакції із зовнішнього середовища в систему передається теплота, рівна 11 кДж: ΔH°(N2O5) = +22 кДж ÷ 2 моль = +11 кДж/моль.

Ентальпія утворення простих речовин прийнята рівною нулю, причому нульове значення ентальпії утворення простої речовини приписується одному, точно певному стану цієї речовини, яке називається базовим (еталонним станом). Тому, зверніть увагу на грубу помилку, яку іноді допускають при оформленні завдань: не вказують у формулі і розрахунках нульове значення ентальпії простого речовини, що бере участь в реакції. У всіх розрахунках обов’язково необхідно брати до уваги і вказувати ентальпії утворення всіх речовин і простих і складних. За еталонний стан, при якому ентальпія утворення речовини приймається рівною нулю, може бути прийнято одне з агрегатних станів (зазвичай існуюче при 25°C). Наприклад, для твердого йоду I2, стійкого при 25°C, ΔH°298(I2) = 0 кДж/моль, а для рідкого і газоподібного стану йоду ентальпія утворення вже не дорівнює нулю, а становить ΔH°298(I2 (ж)) = 22 кДж/моль і ΔH°298(I2 (г)) = 62 кДж/моль. За базовий (еталонний) стан може бути прийнята також одна з поліморфних твердих модифікацій, наприклад графіт – для твердого вуглецю, для якого ΔH°298(графіт)) = 0 кДж/моль, тоді як ентальпія утворення алмазу (з графіту) дорівнює ΔH°298(алмаз)) = 2 кДж/моль.

Эначения стандартної ентальпії утворення деяких простих і складних речовин.

Для водню (і інших подібних газоподібних простих речовин) нульова ентальпія відноситься до стійкого молекулярного водню H2, а ентальпія утворення Гідрогену відповідно за термохімічним рівнянням його утворення буде дорівнювати:

H2 (г) = 2H; ΔH° = +436 кДж

ΔH°(H(г)) = +436 кДж ÷ 2 моль = 218 кДж/моль

тобто 1 моль Гідрогену має на 218 кДж більший запас енергії, ніж відповідна йому кількість (0,5 моль) молекулярного водню.