Створення кількісних методів дослідження було важливим етапом розвитку сучасної наукової хімії. Результатом першого кількісного дослідження стало відкриття закону збереження маси.
В 1748 – 1756 році Ломоносов встановив і експериментально підтвердив цей закон, проводячи досліди з випалювання свинцю та інших металів у запаяній реторті.

Незалежно від Ломоносова цей закон був відкритий і введений в хімію французьким хіміком Лавуазьє (1785 рік). Сучасне формулювання закону збереження маси:

маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції

Таким чином, при протіканні хімічної реакції загальна маса речовин, які беруть участь в реакції (реагентів і продуктів), залишається незмінною. Закон збереження маси знаходить своє пояснення в тому, що при перебігу хімічної реакції відбувається тільки перегрупування атомів (при переході реагентів в продукти), а число атомів і маса кожного атома залишаються постійними. Якщо число атомів кожного елемента, а отже, їх загальна маса не змінюються, то і маса реагентів повинна завжди дорівнювати масі продуктів.

Маса речовин визначається зважуванням, тобто порівнянням її з відомою масою еталонів ваги. Маса – одна з основних фізичних характеристик речовин, одиницею маси в Міжнародній системі (СІ) є кілограм (кг). У хімічній лабораторній практиці в основному використовується частка від кілограма – грам (1 г. = 1e-3 кг тобто 1 грам = 1/1000 частка 1 кілограма) і міліграм (1 мг = 1e-3 г. = 1e-6 кг тобто 1 міліграм = 1/1000 частка 1 грама і 1/1000000 частка 1 кілограма).

На початку XX століття застосовувався термін “вага” замість “маса” (його можна зустріти в старих підручниках: молекулярна вага, атомна вага, питома вага та ін.). В сучасній хімії, фізиці і техніці термін “вага” неприпустимий, оскільки вага – це інша фізична величина, чисельно рівна силі тяжіння і вимірювана в одиницях сили – ньютонах (в CI раніше кілограм-сила). Маса тіла не залежить від його місця-знаходження, а вага, як похідна маси і прискорення вільного падіння, визначається положенням тіла відносно земної поверхні. Маса тіла має одне і те саме значення і на Землі і на Місяці, і на Марсі, а вага того самого тіла на Місяці, приблизно в 7 разів менша, за вагу цього самого тіла на Землі. Вага тіл вимірюється на пружинних вагах.