Серед чистих речовин прийнято розрізняти прості і складні речовини. Прості речовини складаються з атомів одного виду елемента (одноелементні). Складні речовини складаються з атомів різних елементів (міогоелементні).
Прості речовини слід відрізняти від поняття “атом” і “хімічний елемент”. Прості речовини являють собою форми існування елементів у вільному вигляді; кожному елементу відповідає, як правило, кілька простих речовин – алотропних форм, які можуть відрізнятися за складом, наприклад атомний оксиген О, кисень О2 і озон О3 або по кристалічній решітці, наприклад алмаз і графіт для елемента карбон. (Зверніть увагу! Назви елементів в українській хімічній номенклатурі називають латинськими назвами, а назви речовин називають українськими назвами. Наприклад, сірка – це назва речовини, а сульфур – назва елементу; залізо – назва речовини, а ферум – назва елементу) Очевидно, що прості речовини можуть бути одно- і багатоатомними.
Складні речовини інакше називаються хімічними сполуками. Цей термін означає, що речовини можуть бути отримані за допомогою хімічних реакцій сполуки з простих речовин – хімічного синтезу або розділені на елементи у вільному вигляді (прості речовини) за допомогою хімічних реакцій розкладання – хімічного аналізу.
Приклад:

2Hg + O2→ 2HgO

2HgO → 2Hg + O2

Складні речовини, що утворюються з простих речовин, що не зберігають хімічні властивості простих речовин.
В даний час поняття «синтез» і «аналіз» хімічних речовин використовуються в більш широкому сенсі. До синтезу відносять будь-який хімічний процес, який призводить до отримання необхідної речовини і при цьому існує можливість його виділення з реакційної суміші. Аналізом вважається будь-який хімічний процес, що дозволяє визначити якісний і кількісний склад речовини або суміші речовин, тобто встановити, з яких елементів складена речовина і який вміст кожного елемента в цій речовині. Відповідно розрізняють якісний і кількісний аналіз – дві складові частини однієї з хімічних наук – аналітичної хімії. Наприклад, для отримання органічних речовин, полімерів, використовують синтез, а для визначення хімічного складу чорних та кольорових сплавів – аналіз.

Суміш
Складне речовина
I. Утворюється за допомогою фізичного процесу (змішування чистих речовин)
II. Властивості чистих речовин (простих і складних), з яких складена суміш, залишаються незмінними
III. Чисті речовини (прості і складні) можуть перебувати в суміші в будь-якому масовому відношенні
IV. Може бути розділена на складові частини (чисті речовини) за допомогою фізичних методів
I. Утворюється за допомогою хімічної реакції (синтез з простих речовин)
II. Властивості простих речовин, з яких отримано складна речовина, в останньому не зберігаються
III. Елементи, що входять до складу складного речовини, завжди знаходяться в певному масовому відношенні
IV. Може бути розкладено на складові частини (елементи у вигляді простих речовин) тільки за допомогою хімічної реакції (аналіз)