Символи хімічних елементів, це міжнародні позначення елементів, вони прийняті у всьому світі і поміщені в Періодичну систему хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Сучасні символи хімічних елементів ввів шведський хімік Берцеліус (1813 р).

Символ хімічного елемента, визначається його латинською назвою та індивідуальний для кожного елемента, складається з однієї, двох букв латинського алфавіту. Перша буква – обов’язково прописна, а друга – рядкова.
Перша буква символу відповідає першій букві латинської назви елемента, за другу букву символу береться якась подальша буква латинської назви елемента. Символи хімічних елементів використовують для побудови хімічних формул. Символ хімічного елемента вказує не тільки, про який елемент йдеться, але також означає один атом цього елемента (на мікрорівні) або один моль атомів простої речовини (на макрорівні).

Приклад. Запис рівняння реакції

Fe + S = FeS

показує, що кожен атом Феруму Fe реагує з одним атомом Сульфуру S, а один моль заліза реагує з одним моль сірки.
В електронній таблиці хімічних елементів представленій нижче, ви можете знайти символи всіх відомих хімічних елементів їх назви, атомні маси та електронні формули.