Загальна характеристика елементів ІБ групи

Купрум Cu, Аргентум Ag, Аурум Au.

Ступінь окиснення. Для купруму характерні ступені окиснення (+I) і (+II), ступінь окислення (+II) більш стійка. Аргентум у більшості своїх сполук проявляє ступінь окиснення (+I), відомі деякі сполуки аргентуму (+II). Для ауруму характерні ступені окиснення (+I) і (+III).

Основні характеристичні властивості елементів ІБ групи:

Властивості
Купрум Cu
Аргентум Ag
Аурум Au
атомний номер елемента
29
47
79
відносна атомна маса, а.е.м.
63,546
107,868
196,967
вміст в земній корі, %
1e-2
1e-5
1e-7
температура плавлення, *С
1083
961
1063
щільність при 20*С, г/см3
8,95
10,54
19,32
ступінь окиснення
+I; +II; (+III)
+I; (+II)
+I; +III