Загальна характеристика елементів ІБ групи. Елементи і їх символи: Купрум Cu, Аргентум Ag, Аурум Au.

Ступінь окиснення. Для Купруму характерні ступені окиснення (+I) і (+II), ступінь окислення (+II) більш стійка. Аргентум у більшості своїх з’єднань проявляє ступінь окислення (+I), відомі деякі сполуки Аргентуму (+II). Для Ауруму характерні ступені окиснення (+I) і (+III).

Основні характеристичні властивості елементів ІБ групи представлені в таблиці:

Властивості
Купрум Cu
Аргентум Ag
Аурум Au
порядковий номер елемента
29
47
79
відносна атомна маса, а.е.м.
63,546
107,868
196,967
вміст в земній корі, %
1·10-2
1·10-5
1·10-7
температура плавлення, °С
1083
961
1063
щільність при 20°С, г/см3
8,95
10,54
19,32
ступінь окислення
+I; +II
+I; (+II)
+I; +III