Загальна характеристика елементів IIIA групи

Бор B, алюміній Al, галій Ga, індій In, талій Tl.

Ступінь окиснення +III характерна для всіх елементів IIIA групи в їх сполуках, для талію більш стійкою і поширеною є ступінь окиснення +I.

Властивості елементів IIIA групи. Металічний характер елементів зростає від B до Tl: бор – типовий неметалл, індій і талій – метали.

Гідроксиди елементів ІІІА групи мало розчинні у воді. Бор гідроксид B(OH)3 (стари запис формули H3BO3, стара назва – борна кислота) має слабкі кислотні властивості у водному розчині; гідроксиди алюмінію, галію і індію амфотерні і ступінь їх амфотерності зменшується. Талій(І) гідроксид TlOH – сильна основа. Талій(ІІІ) гідроксид не отримано; з водного розчину осідає амфотерний гідратований оксид Tl2O3*nH2O, у якого переважають основні властивості. В порівнянні з відповідними сполуками елементів ІІА групи основні властивості гідроксидів елементів ІІІА групи виражені в меншому ступені.

Всі борати (похідні бору), крім боратів лужних елементів, мало розчинні у воді. З солей Al, Ga, In, Tl+III добре розчинні у воді хлориди, сульфати і нітрати, мало розчинні – фториди і ортофосфати. Карбонати цих елементів малостійкі і при кімнатній температурі розкладаються на оксид відповідного металу і карбон діоксид, а при спробі їх отримання по реакції обміну у водному розчині випадає осад відповідного гідроксиду і виділяється карбон діоксид.

Катіони Me3+ (Me = Al – Tl) і Tl+ безбарвні в кристалах і в водному розчині.

Таблиця. Властивості елементів ІІІА групи.

 

Бор B

Алюміній Al

Галій Ga

Індій In

Талій Tl

Атомний номер елемента

5

13

31

49

81

Відносна атомна маса, а.о.м.

10,811

26,982

69,723

114,82

204,383

Вміст в земній корі, %

1,6e-3

7,57

1,4e-3

1e-5

3e-5

Температура плавлення, *С

2400

660

29,8

156

305

Щільність, г./см3

2,33

2,70

5,91

7,31

11,84

Ступінь окиснення

+III

+III

(+I), +III

(+I), +III

+I, +III

Реакційна здатність

Гідроксиди

B(OH)3

Al(OH)3

Ga(OH)3

In(OH)3