Загальна характеристика елементів IVA групи

Карбон C, Силіцій Si, Германій Ge, Станум Sn, Плюмбум Pb.

Для елементів IVA групи характерні ступені окислення (+II) і (+IV), рідше реалізується ступінь окислення (-IV). Стійкість стану окислення (+IV) зменшується зі збільшенням атомного номера елемента (від C до Pb), для плюмбуму більш стійка ступінь окислення (+II).

Властивості елементів IVA групи. Металічний характер простих речовин збільшується від карбону до плюмбуму.

За фізичними властивостями прості речовини карбону – алмаз і графіт – неметали (графіт має деякі ознаки металів); силіцій і германій виявляють проміжні властивості, вони мають напівпровідникові властивості; станум і плюмбум – типові метали.

За хімічними властивостями C і Si – неметали; в ряду Ge, Si, Pb збільшується хімічна активність елементів як металів, причому у Ge переважають ще неметалеві властивості, а у Pb – металеві.

Карбон гідроксид і силіцій гідроксид в ступені окислення (+IV) відповідають кислотам, а германій(+IV) гідроксид, станум(+IV) гідроксид і плюмбум(+IV) гідроксид – амфотерні сполуки, кислотні властивості яких проявляються сильніше, ніж у гідроксидів відповідних елементів IIIA групи . Гідроксиди елементів в ступені окислення (+II) відомі тільки для германію, стануму і плюмбуму; вони мають більш основні властивості, ніж гідроксиди відповідних елементів в ступені окислення (+IV), але в цілому вони амфотерні.

Стійкість сполук елементів IVA групи з гідрогеном знижується від карбону до плюмбуму. Оскільки атоми карбону можуть практично необмежено з’єднуватися один з одним в ланцюги і цикли, може бути отримано також практично необмежену кількість вуглеводнів. Для атомів силіцію сполучення в ланцюги і цикли виражено менше, а для атомів германію, стануму, і плюмбуму це явище не характерно.

 

Карбон C

Силіцій Si

Германій Ge

Станум Sn

Плюмбум Pb

Атомний номер элемента

6

14

32

50

82

Відносна атомна маса, а.о.м.

12,011

28,086

72,612

118,711

207,21

Вміст в земній корі, %

8,7e-2

25,8

5,6e-4

3,5e-3

1,8e-3

Температура плавлення, *С

3850

1423

959

232

327

Щільність, г./см3

3,51 (алмаз); 2,22 (графит)

2,33

5,35

7,28

11,34

Ступінь окиснення

+IV, +II, -IV

+IV, (+II), (-IV)

+IV, (+II)

+IV, +II

+IV, +II

Гідроксиди єлементів (IV)

H2CO3

H4SiO4, SiO2*nH2O

GeO2*nH2O

SnO2*nH2O

PbO2*nH2O

Гідроксиди елементів (II)

Ge(OH)2

Sn(OH)2

Pb(OH)2

Назва аніона

Карбонат

Силікат

Германат

Станнат

Плюмбат