До df-елементів відносяться всі елементи побічних груп Періодичної системи (групи ІБ – VIIIБ), лантаноїди і актиноїди.

Ступінь окиснення df-елементів.

Елементи побічних груп в своїх сполуках виявляють, як правило, різноманітні позитивні ступені окиснення, за рідкісними винятками (в деяких комплексах центральні атоми df-елементів мають негативні ступені окиснення). Максимальне позитивне значення ступені окиснення визначається номером групи; проте є два важливих виключення.

  1. Для елементів IБ групи (Cu, Ag, Au) більш характерна ступінь окиснення +I, мабуть, тому, що не тільки електрони зовнішнього енергетичного рівня беруть участь в утворенні хімічних зв’язків.
  2. З елементів VIIIБ групи (Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) ступінь окиснення +VIII мають тільки Ru і Os в своїх сполуках; інші елементи проявляють більш низькі ступені окиснення.

Хімічні властивості df-елементів – загальна характеристика

Властивості сполук елементів побічних груп в тим більше подібні властивостям сполук елементів головних груп, чим ближче елементи побічних груп розташовані до однієї з вертикалей, що відокремлюють df-елементи від відповідно s- і p-елементів в Періодичній системі. Найподібнішими до елементів головних груп є елементи IІIБ і ІІБ груп (перші примикають до s-елементів ІІА групи, а другі – до p-елементів IIIА групи). При переході від групи IVБ до групи VIIБ схожість з елементами головних груп зменшується, для елементів VIIIБ групи вона зовсім зникає і знову з’являється у елементів IБ групи.

Всі елементи побічних груп у вільному вигляді є металами; для сполук багатьох елементів цих груп притаманні амфотерні властивості. Оксиди в ступенях окиснення від +V до +VII виявляють більшою мірою кислотні властивості, елементи Б груп входять як кислотооутворюючі елементи до складу різних хроматів, ванадатів, молібдатів, манганатів і ін. Більшість сполук елементів побічних груп мають колір.