Загальна характеристика елементів ІІІБ групи

У ІІІБ групу Періодичної системи входять скандій Sc, ітрій Y і сімейства елементів – лантаноїди (від лантану La до лютецію Lu) і актиноїди (від актиния Ас до елемента 103 лоуренсія Lr). Відповідно до теорії електронної будови атома елементи ІІІБ групи є типовими df-елементами.

Ступінь окиснення елементів ІІІБ групи. Для скандію і ітрію відомий тільки один стан ScIII і YIII. Для багатьох лантаноїдів і актиноїдів, крім загальної для групи ступені окиснення (+III), можливі ступені окиснення (+II), (+IV) і більш високі ступені окиснення, зважаючи на заповнення у атомів більшості елементів третього зовнішнього (4f, 5f) енергетичного рівня.