Розв’язування задач є процесом виконання розумових операцій, спрямованих на вирішення завдання.

Розв’язування задач є складовою частиною процесу мислення. Процес розв’язування задач є найбільш складною функцією з усіх функцій інтелекту і відноситься до когнітивних процесів найвищого порядку.

Можливо вам здається, що розв’язування задач з хімії це марна трата часу і сил? Ви помиляєтесь!

Розв’язування задач тренує ваш інтелект і здатність досягати поставленої мети використовуючи ваші знання. В майбутньому, ці вміння знадобляться вам, щоб створювати і продавати корисні суспільству товари, допоможуть вирішувати життєві та виробничі питання.

Розв’язування задач з хімії є ефективним засобом закріплення теоретичних знань курсу хімії. Розв’язання задач формує ваше вміння використовувати отримані знання для теоретичного вирішення тих чи інших практичних завдань, спираючись на знання законів природи.

Якщо ви бажаєте самостійно розібратись з розв’язуванням задачі, але вам необхідна допомога, порада, натяк на хід розв’язання, тоді звертайтеся на форум хіміків techemy.com – на формі хіміків, для вас безкоштовна допомога в розв’язанні задач з хімії.

Якщо вам необхідне готове розв’язання задач з хімії, спробуйте знайти вашу задачу, або подібну до вашої задачі, відвідавши сторінку архів розв’язаних задач з хімії.

В архіві розв’язаних задач з хімії ви знайдете розв’язані задачі з наступних розділів хімії:

 • Неорганічна хімія;
 • Органічна хімія;
 • Фізична хімія;
 • Аналітична хімія;
 • Колоїдна хімія;
 • Біохімія;
 • Електрохімія;
 • Квантово-хімічні розрахунки;
 • Фармакологічна хімія;
 • Лабораторні роботи з хімії;
 • Курсові, контрольні роботи з хімії та реферати.
 • Всі розв’язання задач з хімії оформлені відповідно до наступних вимог:
 1. Розв’язання задач оформляються у форматі .doc.
 2. Розв’язання кожної задачі оформляється в окремій формі у вигляді таблиці.
 3. Розв’язання задач містять формули, рівняння реакцій, пояснення до виконуваних дій, графіки, діаграми, таблиці.

Розв’язання задач українською мовою відповідно до української хімічної номенклатури.