Загальна характеристика елементів IIA групи

Елементи IIA групи і їх символи. Берилій Be, магній Mg, кальцій Ca, стронцій Sr, барій Ba, радій Ra. Групова назва – лужноземельні метали – відноситься тільки до Ca, Sr, Ba, Ra.

Властивості елементів IIA групи. Більш важкі і тверді, плавляться при більш високій температурі і менш активні ніж лужні метали. Хімічна активність збільшується з підвищенням атомного номера. Наприклад, берилій і магній стійкі по відношенню до води, а лужноземельні метали реагують з водою з утворенням гідроксиду металу і водню:

Me + 2H2O = Me(OH)2 + H2; Me = (Ca, Sr, Ba, Ra)

Всі метали цієї групи мають більшу спорідненість до кисню і утворюють стійкі оксиди.

Гідроксиди проявляють основні властивості за винятком барій гідроксиду, який є амфотерним. Барій гідроксид внаслідок його високої розчинності у воді відноситься до лугів.

Солі (карбонати, сульфіти, сульфати і солі інших оксигенвмісних кислот) легше і при більш низьких температурах розкладаються на відповідні оксиди, ніж солі лужних металів. Розчинність у воді солей елементів IIA групи різна; є добре розчинні солі – хлориди, броміди, йодиди, сульфіди (Ca, Sr, Ba, Ra), нітрати, нітрити, ціаніди, ацетати (Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) і малорозчинні і практично нерозчинні солі – фториди (крім Be), сульфати (крім Be і Mg), ортофосфати, карбонати, силікати і борати.

Катіони металів IIA групи безбарвні в кристалах і в водному розчині (забарвлення деяких солей пояснюється кольором аніона). Відновлення катіонів Me2+ можна провести електролізом у водному розчині із застосуванням тільки ртутного катода, в неводному середовищі або в розплаві.

Таблиця. Властивості елементів IIA групи

 

Берилій Be

Магній Mg

Кальцій Ca

Стронцій Sr

Барій Ba

Радій Ra

Атомний номер елемента

4

12

20

38

56

88

Відносна атомна маса, а.о.м.

9,012

24,305

40,078

87,621

137,328

226,025

Вміст в земній корі, %

5,3e-4

1,95

3,38

1,4e-2

2,6e-2

Температура плавлення, *С

1280

650

851

770

710

700

Температура кипіння, *С

2967

1102

1437

1365

1637

1140

Щільність при 20*С, г./см3

1,86

1,75

1,55

2,64

3,61

6

Твердість

Ступінь окиснення

+II

+II

+II

+II

+II

+II

Реакційна здатність

Металічні (основні) властивості

Розчинність у воді гідроксидів

Розчинність у воді сульфатів

Температура розкладання карбонатів

Колір полум’я

Темно-помаранчовий

Темно-червоний

Світло-зелений

Темно-красная