Загальна характеристика елементів IVБ групи

Титан Ti, цирконій Zr, гафній Hf, резерфордій Rf.

Курчатовій Ku (порядковий номер 104) – радіоактивний елемент, штучно отриманий вперше в 1964 році в лабораторії Об’єднаного інституту ядерних досліджень (місто Дубна); За заявою американських дослідників, вони не змогли відтворити синтез хімічного елемента 104 методом, який використовувався в Дубні, і в 1969 році, в Національній лабораторії в Берклі, використовуючи прискорювач важких частинок HILAC, американські дослідники синтезували хімічний елемент 104, який був названий Резерфордій Rf ( з 1997 року назва резерфордій визнана IUPAC).

Період напіврозпаду нукліда 261Rf становить 65 с., найстабільніший ізотоп 267Rf – період напіврозпаду 1,3 години.

Таблиця. Властивості елементів IVБ групи.

 

Титан Ti

Цирконій Zr

Гафній Hf

Резерфордій Rf

Атомний номер елемента

22

40

72

104

Відносна атомна маса, а.о.м.

47,883

91,224

178,492

261

Вміст в земній корі, %

0,41

2,1e-2

4,2e-4

Температура плавлення, *С

1677

1855

2222

Щільність при 20*С, г./см3

4,49

6,51

13,35

Ступінь окиснення

+III, +IV

+IV

+IV