Загальна характеристика елементів VIБ групи

Хром Сг, молібден Мо, вольфрам W, сіборгій Sg

Сіборгій Sg – радіоактивний елемент, штучно отриманий вперше в 1974 році в лабораторії Об’єднаного інституту ядерних досліджень (місто Дубна), паралельно синтезований в 1974 році в Лабораторії імені Лоуренса Каліфорнійського університету в Берклі; ізотоп з масовим, числом 263Sg має період напіврозпаду, рівний 0,9 с.

Отримано сполуки сіборгію: SgO2Cl2, SgO2F2, SgO3, H2SgO3; комплексні іони [SgO2F3] і [Sg(OH)5(H2O)]+. Вивчено карбонільний комплекс сіборгію Sg(CO)6.

Ізополісполуки. Оксиди хрому, молібдену і вольфраму в ступені окиснення (+VI) в основному мають кислотні властивості. Крім відповідних їм мономерних кислот – хромова кислота H2CrO4 (солі – хромати), молібденова кислота H2MoO4 (солі – молібдати) і вольфрамова кислота H2WO4 (солі – вольфрамати) відомі ізополікислоти і ізополісолі, які їм відповідають, що містять в молекулі кілька атомів елементів VIБ групи, наприклад дихромова кислота H2Cr2O7 (солі – дихромати).

Гетерополісполуки. Ці оксигенвмісні сполуки мають кілька атомів MoVI або WVI разом з багатьма кислотоутворюючими елементами, наприклад PV. Склад гетерополісполук складний, наприклад вольфрамофосфатна кислота має формулу H3[P(W3O10)4].

Таблиця. Властивості елементів VIБ групи.

 

Хром Cr

Молібден Mo

Вольфрам W

Сіборгій Sg

Атомний номер елемента

24

42

74

106

Відносна атомна маса

51,996

95,941

183,853

259

Вміст в земній корі, %

1,9e-2

1,4e-3

6,4e-3

Температура плавлення, *С

1890

2620

3410

Щільність при 20*С, г./см3

7,2

10,2

19,3

Ступінь окиснення

+VI, +III, (+II)

+VI, (+V), (+IV), (+III)

+VI, (+V), (+IV), (+III), (+II)