Загальна характеристика елементів VIA групи

Оксиген O, сульфур S, селен Se, телур Te, полоній Po

Групова назва елементів VIA групи – халькогени.

Ступінь окиснення елементів VIA групи. Для оксигену характерна ступінь окиснення (-II); для інших елементів (крім полонію) – (+VI), (+IV) і (-II); полоній в сполуках виявляє ступінь окиснення (+IV), (+II) і (-II). Стійкість стану окиснення (+VI) знижується від S до Te, стійкість стану окиснення (+IV) підвищується від S до Po, а стійкість стану окиснення (-II) знижується від O до Po.

Властивості елементів VIA групи. Металеві властивості зростають від оксигену до полонію. В цілому елементи O і S – неметали; Se і Te виявляють металеві властивості, наприклад у вільному вигляді Se існує в металевій і неметалевій модифікаціях, а Te – тільки в металевій; Po – метал.

Гідроксиди елементів VIA групи у вищий ступені окиснення (+VI) відповідають кислотам H2SO4, H2SeO4 (сильні кислоти) і H6TeO6 (слабка кислота). Гідроксиди цих елементів в ступені окиснення (+IV) відповідають слабким кислотам SO2*nH2O, H2SeO3, H2TeO3, сила яких знижується зі збільшенням порядкового номера кислото-утворюючого елемента; PoO(OH)2 – амфотерний гідроксид. У порівнянні з елементами VA групи всі зазначені гідроксиди більш кислотні, а в порівнянні з елементами VIIA групи – більш основні. Стійкість гідрогенних сполук – гідрогенхалькогенів H2О, H2S, H2Se, H2Te і H2Po – зменшується від O до Po; кислотність їх у водному розчині, навпаки, в цьому порядку збільшується. Вода H2O вважається нейтральною, сила H2Te приблизно відповідає силі ортофосфатної кислоти. Гідрогенхалькогени проявляють відповідно великі і менші кислотні властивості, ніж гідрогенні сполуки елементів VA групи і гідрогенгалогени.

Таблиця. Властивості халькогенів.

 

Оксиген O

Сульфур S

Селен Se

Телур Te

Полоній Po

Атомний номер елемента, а.о.м.

8

16

34

52

84

Відносна атомна маса

15,999

32,067

78,963

127,603

208,982

Температура плавлення, *С

-219

119

217

450

254

Температура кипіння, *С

-183

445

685

1390

962

Плотность при 20*С, г./см3

1,27 (т)

2,1

4,8 (метал)

6,2

9,4

Ступінь окиснення

+VI

+IV

-II

Стійкість сполук знижується

Стійкість сполук зростає

Стійкість сполук знижується

Гідроксиди (+VI)

H2SO4

H2SeO4

H6TeO6

Гидроксиды (+IV)

SO2*nH2O

H2SeO3

H2TeO3

PoO(OH)2

Гідрогенні сполуки

H2O

H2S

H2Se

H2Te

H2Po