Загальна характеристика елементів VIIIБ групи

В VIIIБ групу входять дев’ять елементів, які поділяються на сімейство феруму: ферум Fe, кобальт Co, нікол Ni, і сімейство платини: рутеній Ru, родій Rh, паладій Pd (легкі платинові метали) і осмій Os, іридій Ir і платину Pt (важкі платинові метали).

Тільки рутеній і осмій в сполуках проявляють вищі (для даної групи) ступені окиснення, однак оксиди OsO4 і RuO4 не є ангідридами кислот. Ферум, кобальт та нікол (а також гадоліній) є феромагнітними металами.

Таблиця. Властивості елементів VIIIБ групи.

 

Ферум Fe

Кобальт Co

Нікол Ni

Атомний номер елемента

26

27

28

Відносна атомна маса, а.о.м.

55,847

58,933

58,691

Вміст в земній корі, %

4,7

3,7e-3

1,5e-2

Температура плавлення, *С

1535

1490

1455

Щільність при 20*С, г./см3

7,87

8,90

8,91

Ступінь окиснення

+II, +III, (+VI)

+II, (+III)

+II, (+III), (+IV)

 

Рутеній Ru

Родій Rh

Паладій Pd

Атомний номер елемента

44

45

46

Відносна атомна маса, а.о.м.

101,072

102,906

106,421

Вміст в земній корі, %

2e-6

1e-7

1e-6

Температура плавлення, *С

2427

1967

1555

Щільність при 20*С, г./см3

12,45

12,41

12,02

Ступінь окиснення

+IV, +VIII, (+II), (+III), (+VI), (+VII)

+III, +IV, (+I), (+II), (+VI)

+II, +IV, (+III)

 

Осмій Os

Іридій Ir

Платина Pt

Атомний номер елемента

76

77

78

Відносна атомна маса, а.о.м.

190,21

192,223

195,083

Вміст в земній корі, %

1e-6

1e-7

5e-7

Температура плавлення, *С

2967

2454

1769

Щільність при 20*С, г./см3

22,61

22,65

21,45

Ступінь окиснення

+VI, +VIII, (+II), (+III), (+IV)

+III, +IV, (+I), (+II), (+VI)

+II, +IV, (+I), (+III), (+VI)